English site
Aktuelt
Nyheter
Ledere
Forum
Prosjekter
Tips og Råd
Bli involvertPlanleggingsmøte!
Av: Vidar Michael Klepp  Søndag 20. november 2005  Tilbake

Bilde # 14

Arbeidet i Manila går hele tiden fremover, og vi opplever at enorme muligheter ligger åpne forran oss. På dette møte er fokuset på om vi er klare for lanseringen av Botica sa Church...

Botica sa Church er et samarbeidsprosjekt mellom Basics og Project Luke (PL). PL er knyttet til medisinfabrikken Interchemex, og har som mål å bringe medisiner og legehjelpe til de fattige og trengende som ikke selv har råd til behandling. Tusener har fått hjelp gjennom det arbeidet PL gjør. Vårt samarbeid baserer seg på oppstart av medisinutsalg i fattigere strøk og i provinsene rundt Manila. Basics stiller til rådighet finansene som skal til for oppstarten, helt i trå med måten vi opererer på, mens PL stiller med medisiner til halv pris av normal inkjøpspris. Tabletter o.l. vi bli solgt videre enkeltvis med noe fortjeneste i de nyoppstartede utsalgene. For å sikre troverdighet og god oppfølging, har vi valgt å samarbeide med lokale menigheter i de respektive provinsene. Derfor navnet Botica sa Church. Dette faller også veldig naturlig for oss i basics nå som basics har et enda større og nærmere samarbeid med Levende Ord i Bergen. Også menighetene i provinsene stiller med egenkapital for at prosjektene skal komme igang.

Det viktigste med Botica sa Church er jo at mennesker får livsviktig hjelp, men også at basics får trygge samarbeidspartnere i disse menighetene er viktig, det gir oss mye større vekstpotensialet og nedslagsfelt. Fungerer basics i den enkelte menighet, kan vi bygge videre på kontakten...


Basics.no Org.nr.: 987 838 590
Postadresse: postboks 23 Kråkenes 5896 BERGEN
Telefon: 55 98 78 00 E-post: post@basics.no
Bankgiro: 9791 10 39153
Designsentralen | Designer1