English site
Aktuelt
Nyheter
Ledere
Forum
Prosjekter
Tips og Råd
Bli involvertLinker


Bistandstorget


Designer 1


Designsentralen


Forente nasjoner - mikrokreditt


Levende Ord Bibelsenter


Mercy 2 Asia


Offesiell side for FN sitt mikrofinansprogram


Basics.no Org.nr.: 987 838 590
Postadresse: postboks 23 Kråkenes 5896 BERGEN
Telefon: 55 98 78 00 E-post: post@basics.no
Bankgiro: 9791 10 39153
Designsentralen | Designer1