English site
Aktuelt
Nyheter
Ledere
Forum
Prosjekter
Tips og Råd
Bli involvertOm basics

Basics et verktøy for å gi mennesker i de fattigste delene av verden økonomisk frihet.Bilde # 16

Basics består i hovedsak et økonomisk system som gir mange mennesker en økonomisk starthjelp for små ressurser.

Basics som økonomisk system: Mikrofinans

Mikrofinans er en effektiv måte å drive utviklingshjelp på. I stedet for å gi mennesker penger som en gave, låner man dem de samme pengene mot renter. Mottakeren starter et lønnsomt foretak, og blir i stand til både å forsørge seg selv og betale lånet tilbake. De samme pengene kan deretter lånes ut til andre, og på den måten brukes "om igjen".

Basics sitt mikrofinanssystem tar sikte på å være en plogspiss i det lokale samfunnet der det blir etablert. Det vil bringe fattige mennesker ut av sin nød, gjøre dem til mennesker som har økonomisk overskudd og kan være til en velsignelse for andre. Målet er en skole der deltakerne i dette prosjektet vil blir opplært innen økonomisk forvaltning og etter endt skolegang selv kan være med å bringe dette videre gjennom disippelgjøring. I den sammenheng ønsker vi å ta vare på utlærte medarbeidere i organisasjonen Basics så vi kan sikre en rett utvikling og forvaltning av de ressurser som til en hver tid er satt inn i arbeidet.

Basics.no Org.nr.: 987 838 590
Postadresse: postboks 23 Kråkenes 5896 BERGEN
Telefon: 55 98 78 00 E-post: post@basics.no
Bankgiro: 9791 10 39153
Designsentralen | Designer1