English site
Aktuelt
Nyheter
Ledere
Forum
Prosjekter
Tips og Råd
Bli involvertBilde # 27 Mikrofinans

Mikrofinans er lån til fattige mannesker som ikke har mulighet for å få kreditt gjennom et vanlig banksystem. Grunnen for dette er ofte manglende sikkerhet og en stabil inntekt.

Selv om man er fattig betyr det ikke at man kan være iderik og kreativ. Mange mennesker er i dag født inn i en håpløs situasjon det er vanskalig å komme ut i fra. Det er disse fattige, iderike og kreative menneskene vi ønsker å ta tak i og gi dem muligheter til å komme ut av sin fattigdom ved hjelp av mikrokreditt.

Mikrokreditt er i dag med på å endre livet for mange mennesker. Og disse er med på å gi ny kraft til det lokalsamfunnet de er en del av. Selv beskjedne midler er med på å gjøre store forandringer. Med mikrofinans tilbyr vi et finansielt verktøy som gir arbeid og en stabil inntekt.

FNs generalsektretær Kofi Annan har uttalt at "mikrokreditt ikke er veldedighet. Det er et virkemidel som gir fattige tilgang på de samme rettigheter og tjenester som andre. Det er en anerkjennelse av at de fattige er løsningen og ikke problemet."

Det vi da gjør i praksis er å låne ut penger som blir tilbakebetalt på 3, 6, 9 eller 12 måneder. Tilbakebetalingstiden er avhengig av hvilken type forretningsprosjekt man låner ut til. Det er forskjellig lønnsomhet i ulike prosjekter og dette er med på å bestemme avtalt kreditt tid. Pengene lånes ut til folk som har en forretningsidé. Dermed blir ikke gründere stoppet av fattigdom, men kan realisere sine talenter i nærignsvirksomhet i stedet for å leve av bistand.

Det fine er at alle kan være med på å låne ut sine penger til disse prosjektene. All vår erfaring og dokumentasjon viser til en god tilbakebetalingsevne. Fattige som blir tatt på alvor, er etter vår erfaring like gode lånetakere som vi mer velhavende.

Følelse av å lykkes og høste fruktene av eget arbeid er dyder vi finner over hele verden og forsvinner ikke ved grad av velstand eller fattigdom. Basics som organisasjon har som sitt hovedvirke å tilby slike prosjekter som et viktig ledd i fattigdomsbekjempelse.


Basics.no Org.nr.: 987 838 590
Postadresse: postboks 23 Kråkenes 5896 BERGEN
Telefon: 55 98 78 00 E-post: post@basics.no
Bankgiro: 9791 10 39153
Designsentralen | Designer1